Mensengezondheid.nl heeft je steun hard nodig!

De diensten van Mensengezondheids.nl, zoals de website en de nieuwsbrieven, zijn gratis voor iedereen beschikbaar. Dat willen we graag zo houden. Ook met de aanhoudende groei van duizenden nieuwe bezoekers elke maand. Dat betekent dat we doorlopend moeten blijven investeren. Want het onderhouden van een kwalitatief hoogstaande website met dito informatie kost natuurlijk wel geld. Veel geld.

Slechts een klein deel van onze inkomsten komen uit advertenties. Dat komt omdat wij zeer selectief in de keuze van de adverteerders zijn. De te promoten producten en diensten moeten namelijk in overstemming zijn met de visie van Mensengezondheid.nl. Daarom zijn de advertentie-inkomsten lang niet voldoende om uit de kosten te komen.

Ook maakt Mensengezondheids.nl geen gebruik van subsidies. We willen ten slotte zo onafhankelijk mogelijk blijven.

Om verder te kunnen blijven investeren in hoogwaardige artikelen en techniek hebben wij de steun van jullie, onze trouwe lezers en abonnees, dan ook hard nodig. Met elke bijdrage van bezoekers die een stukje interessante en bruikbare informatie bij ons hebben gevonden kunnen wij weer een beetje extra investeren in de kwaliteit en het bereik van Mensengezondheids.nl.

Die bijdrage kun je geven in de vorm van een telefoontik van € 2,50 tot ieder bedrag wat je kunt missen, via bank of creditcard. Elk bedrag is even welkom, bedankt alvast daarvoor! Lagere bedragen waarderen we ook, maar de kosten voor de verwerking zijn dan helaas groter dan de baten.

Wanneer je hiernaast op een button klikt opent een betaalpopup voor het bedrag genoemd in de button. De betaling verloopt via een beveiligde verbinding. Je kunt vervolgens zelf kiezen voor welk betalingsysteem je kiest.

Al vast bedankt!

Jullie Mensengezondheid-team

The following two tabs change content below.
“In 1995 startte mijn zoektocht naar Maximale Vitaliteit. Het is mijn missie om de vele bijzondere wetenswaardigheden die ik ontdekte met zo veel mogelijk mensen te delen via onder andere deze site, zodat ook jij je voordeel er mee kunt doen! ” Bert Tijhoff, Royaal Vitaal Coach

Laatste berichten van Bert (toon alles)