Het Geheim van Slapen!

Gemiddeld brengen wij een derde van ons leven slapend door. Slapen is dus een belangrijk onderdeel van ons leven. Meer nog, we kunnen niet zonder. Maar wat gebeurt er dan in ons brein als we slapen? En wat is de betekenis van dromen?

Niemand weet precies waarom mensen (zoveel) slaap nodig hebben en er bestaat nog veel onduidelijkheid over wat slapen precies is en waarom het zo een belangrijk onderdeel is in ons leven.

Er zijn theorieën die de functie van slaap kunnen verklaren. Volgens de eerste moet de slaap het lichaam in staat stellen te herstellen van de activiteiten van de dag. De tweede theorie gaat uit van de evolutie theorie en ziet de slaap als een soort winterslaap.

Dit artikel behandeld:

  • Slapen voor herstel
  • Slapen ter vervanging van de Winterslaap
  • Slapen in fases
  • Over slapen en dromen
  • Slaapproblemen
  • Beter Slapen?!

Slapen voor herstel

Tijdens de slaap wordt een aantal evenwichtsherstellende processen – met name in de hersenen – geactiveerd zoals de verwijdering van afvalproducten. Herstelprocessen in andere organen van het lichaam zijn ook overdag actief.

Maar het brein komt alleen tot rust gedurende de slaap. Je kunt je spieren rust geven als je wakker bent, maar niet je hersenen. Een bepaalde hoeveelheid slaap is noodzakelijk voor het optimaal functioneren van het brein. Dit blijkt ook wel uit de klachten die veel mensen hebben na een onrustige nacht. Klachten als gevolg van slaaptekort zijn bijvoorbeeld: concentratiestoornissen, irritatie en duizeligheid.

Dus, slaap zorgt voor herstel in de hersenen en herstel in het lichaam.

De hoeveelheid slaap die we nodig hebben is minder sterk afhankelijk van de activiteit van de afgelopen dag dan algemeen wordt verondersteld. Na een dag heel hard werken, heb je niet meer uren slaap nodig. Wel blijkt dat we sneller in slaap vallen na een actieve, stimulerende dag.

Slapen ter vervanging van de Winterslaap

De functie van slaap kan ook worden verklaard door een zogenaamde evolutietheorie. Het nut van slapen is dan vergelijkbaar met de functie van een winterslaap: energie sparen in tijden dat de omgeving ons niet veel te bieden heeft.

Deze theorie veronderstelt dat de hoeveelheid slaap die een mens of dier nodig heeft, gerelateerd is aan de hoeveelheid tijd dat een dier nodig heeft voor het zoeken naar voedsel en aan de (on)veilige omgeving waarin het dier slaapt.

Koeien, geiten en schapen eten de hele dag en kunnen (in de natuur) worden aangevallen door roofdieren, zij slapen dus weinig (3-4 uur/dag). Een kat daarentegen eet weinig, wordt niet snel aangevallen en slaapt dus veel (15 uur/dag). De gemiddelde slaapduur van een mens zit er ergens tussenin (8 uur/dag).

Slapen in fases

Slaaponderzoek is mogelijk door het meten van de hersenactiviteit met behulp van een electro-encefalogram (EEG). Een EEG registreert hersengolven waarvan de grootte en intensiteit een maat is voor de activiteit in bepaalde hersengebieden.

Het blijkt dat tijdens de slaap verschillende patronen van hersengolven worden waargenomen. Door middel van deze patronen kan de slaap worden ingedeeld in een aantal stadia.

Stadium 0 is het eerste slaapstadium dat je doorloopt als je de ogen sluit (je slaapt nog niet). Vervolgens worden de stadia 1 tot 4 doorlopen (en weer terug, 4 naar 1).

Stadium 3 en 4 worden gekenmerkt door een diepe slaap. In dit stadium kun je moeilijk gewekt worden.

Stadium 1 is een belangrijk fase in de slaap en wordt gekenmerkt door snelle oogbewegingen (met gesloten oogleden). Dit stadium wordt ook wel REM-slaap (Rapid Eye Movement) genoemd.

Over slapen en dromen

De REM-slaap wordt geassocieerd met dromen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat ieder mens REM-slaap heeft. Zelfs een aantal maal per nacht. Dus ieder mens droomt.

Mensen die beweren dat ze nooit dromen, hebben waarschijnlijk minder indrukwekkende dromen die niet zo snel worden onthouden.

Een droom duurt gemiddeld ongeveer 15 minuten. In totaal brengen we jaarlijks 600 uur ‘dromend’ door.

De hoeveelheid REM-slaap per nacht is afhankelijk van de leeftijd. Het blijkt dat jonge kinderen meer slapen en relatief ook meer REM-slaap hebben. Het aantal ‘droomuurtjes’ neemt af met de leeftijd. De REM-slaap is een onmisbaar onderdeel van de slaap. Indien mensen gedurende één nacht steeds wakker worden gemaakt tijdens hun REM-slaap, zullen zij de nacht erna de gemiste REM-slaap proberen in te halen.

Er zijn een aantal ideeën die het belang van de REM-slaap motiveren. Mogelijk wordt tijdens het dromen overbodige informatie weggewerkt die wij gedurende de dag ontvangen. Een meer biologische benadering veronderstelt dat tijdens de slaap verschillende hersengebieden spontaan en door prikkels uit de omgeving geactiveerd worden. De hersenen verzinnen vervolgens een verhaal (droom) om de zo ontstane hersenactiviteit plaats te geven. Een voorbeeld: veel mensen dromen wel eens dat ze willen bewegen, maar niet kunnen. Dit kan komen doordat gedurende de REM-slaap de spieren van o.a. armen en benen schijnbaar verlamd zijn.

Slaapproblemen

Helaas is slapen niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Veel mensen hebben slaapproblemen. Aangezien de individuele behoefte aan slaap erg kan verschillen (voor sommige mensen is 6 uur voldoende voor anderen 8 uur), spreken we pas van slaapproblemen indien het functioneren overdag eronder gaat lijden.

De meest bekende slaapstoornis is slapeloosheid. Zij kan het gevolg zijn van een drietal factoren:

  • problemen met in slaap vallen
  • vaak ’s nachts wakker worden
  • ’s ochtends te vroeg ontwaken.

Vaak is een langdurige slapeloosheid het gevolg (of oorzaak) van een depressie.

Andere minder vaak voorkomende slaapstoornissen zijn: overmatig slapen, slaap apneu (ademhalingsstoornissen tijdens de slaap) en narcolepsie (overdag plotseling in slaap vallen).

Slaappillen en alcohol kunnen tijdelijk slaapstoornissen verhelpen, maar zijn ook gevaarlijk, met name als ze samen worden ingenomen. Het risico van slaappillen is dat je op den duur afhankelijk wordt van deze tabletten, waardoor het steeds moeilijker wordt om zonder pillen in slaap te vallen.

De beste graadmeter voor je eigen slaapbehoefte is … ‘luister naar je lichaam’, want vermoeidheid kent maar een goed medicijn, op tijd onder de wol, morgen is er weer een nieuwe dag!

Slaap lekker.

Beter Slapen?!

Ontspanningsoefeningen

Ontspanningsoefeningen helpen bij het beter slapen. Op deze pagina vind je gratis hoge kwaliteit ontspanningsoefeningen in mp3. Bruikbaar bij stress, overspannenheid, burn-out en slapeloosheid. Maar ook voor geleide meditatie, mindfulness, voor het slapen gaan of om ‘gewoon’ lekker te ontspannen.

Wanneer je je rechtsboven op deze site even aanmeld voor de nieuwsbrief, ontvang je direct 3 waardevolle mp3é in je mailbox.

Klik hier voor de gratis ontspanningsoefening!

Lekker Slapen Programma

Veel mensen kunnen niet goed slapen of slapen slecht. Op deze pagina vind je informatie over een online Lekker Slapen Training Programma. Deze training bestaat uit 12 stappen waardoor je weer beter leren slapen.

Klik hier voor meer informatie!

Jouw ervaring met Slapen?

Heb jij ervaring met Slapen? Laat het hieronder even weten, wij lezen het graag.

“In 1995 startte mijn zoektocht naar Maximale Vitaliteit. Het is mijn missie om de vele bijzondere wetenswaardigheden die ik ontdekte met zo veel mogelijk mensen te delen via onder andere deze site, zodat ook jij je voordeel er mee kunt doen! ”
Bert Tijhoff, Royaal Vitaal Coach

Blijf Op De Hoogte van Mens & Gezondheid!

Meld je hieronder aan en ontdek direct wat het nummer 1 geheim is van Mens & Gezondheid. Wanneer je je nu aanmeldt voor de Mens & Gezondheid Infomails, ontvang je tevens nog een verrassing. Ik zie je aan de andere kant!

Dit is een artikel over Slapen!

The following two tabs change content below.
“In 1995 startte mijn zoektocht naar Maximale Vitaliteit. Het is mijn missie om de vele bijzondere wetenswaardigheden die ik ontdekte met zo veel mogelijk mensen te delen via onder andere deze site, zodat ook jij je voordeel er mee kunt doen! ” Bert Tijhoff, Royaal Vitaal Coach

Laatste berichten van Bert (toon alles)

Leave A Reply (No comments so far)

You must be logged in to post a comment.

No comments yet